Fondatorul Falun Gong publică "De ce vrea Creatorul să salveze toate vieţile"

18/04/2023 Ce este Falun Gong?
de Li Hongzhi

"De ce vrea Creatorul să salveze toate vieţile"

De ce vrea Creatorul să salveze toate vieţile? Datorită iubirii Sale pentru ele şi pentru că El este cel care le-a dăruit viaţă.

În timpul acestei faze finale a ciclului Formării, Stagnării, Degenerării şi Distrugerii a Cosmosului, Creatorul a petrecut 200 de milioane de ani creând cele Trei Tărâmuri, precum şi planificând şi punând la punct numeroasele modalităţi şi oportunităţi prin care vieţile pot fi salvate, în acelaşi timp pentru a aşeza o fundaţie pentru cultura, gândirea şi conduita omenirii. De asemenea, Creatorul şi-a folosit propriul Său corp divin pentru a reduce şi soluţiona problema karmei multitudinii de vieţi!

Pe parcursul acestor 200 de milioane de ani, Creatorul s-a întrupat în nenumărate corpuri în acelaşi timp, punând fundaţia pentru cultura omenirii în această lume, în timp ce a vegheat asupra moralităţii omenirii; acest lucru a fost făcut pentru ca oamenii să poată, într-o zi - atunci când, la Sfârşitul Perioadei Finale, vremea salvării va veni - să îndeplinească standardul stabilit pentru ei de fiinţele divine. Sufletele oamenilor s-au întrupat în mod repetat de-a lungul veacurilor îndelungate de istorie şi au petrecut zeci de milioane de ani în aşteptare. Cu timpul, corpurile adevărate ale sufletelor majorităţii oamenilor lumii (acest lucru fiind valabil pentru toate etniile şi rasele) au stabilit o anumită formă de legătură familială cu Creatorul. Acest lucru l-a făcut pe Creator să-i iubească şi mai mult pe oamenii lumii, pe oamenii Săi. Odată cu venirea Sfârşitului Vremurilor, vieţilor care nu aveau o astfel de legătură cu El le-a fost interzis să devină umane; acest lucru a fost făcut pentru a se asigura că misiunea de salvare va putea fi mai bine îndeplinită. Din acel moment, corpurile adevărate ale oamenilor de pe acest Pământ erau toate cele ale oamenilor Săi. La fel este cazul fiinţelor divine în care cred oamenii, care s-au întrupat ca fiinţe umane şi au avut sarcina să transmită învăţături spirituale. Misiunea lor era ca, în timp ce îşi asumă formă umană, să pună bazele fundaţiei culturale dorite de Divin pentru salvarea omului, în final, de către Creator. Religiile drepte şi autentice pe care le-au lăsat lumii au dăinuit pentru a susţine moralitatea, în timp ce oamenii aşteptau ca, în cele din urmă, Creatorul să îi salveze. Creatorul are dreptul să îşi iubească oamenii, şi iubirea Sa este chiar mai mare pentru cei pe care El îi consideră demni de iubire. Este îndreptăţit să facă acest lucru şi nimeni, nicio entitate, nu are dreptul să intervină. Aceasta este graţia Sa supremă faţă de aceste vieţi!

Creatorul este Domnul tuturor fiinţelor divine din Cosmos. Este creatorul Domnului domnilor, al Regelui regilor, şi este suveranul tuturor vieţilor - inclusiv al vieţilor umane, al fiinţelor spirituale şi al lucrurilor materiale din cele Trei Tărâmuri, toate fiind creaţia Sa. Iubirea Sa este cea mai înaltă şi mai sacră binecuvântare pentru toate vieţile! Nu există onoare mai mare pentru nicio persoană din această lume decât să fie iubită de El!

IA ATITUDINE

În Focus

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la

0753 537 206 (Bogdan)
sau la falungong.info@gmail.com