O privire mai atentă asupra industriei de ”spălare a creierului” din China: politică, anvergură și fonduri (partea 1 din 4)

de de către un corespondent din China

În timp ce întreaga lume şi-a concentrat atenţia asupra industriei bancare, petroliere şi transporturilor din China, este important de menţionat că încălcarea drepturilor omului a format în această ţară o sub-industrie din sectorul de stat.

Organizația Amnesty International a publicat în raportul său din decembrie 2013 că închiderea lagărelor de muncă forțată anunțată de regimul chinez în 2012, înseamnă în realitate înlocuirea acestor lagăre cu centre extrajudiciare de detenție și cu ”închisori negre”. Cu alte cuvinte, încălcările drepturilor omului din China continuă într-o formă și mai ascunsă.

În timpul celor 18 ani de persecuție, practicanţii Falun Gong au strâns multe dovezi directe legate de centrele ”de spălare a creierului”, așa zisele ”închisori negre”. Centrele ”de spălare a creierului” au ca scop ”transformarea” practicanțior Falun Gong, adică forțarea acestora, prin tortură psihică și fizică, să se dezică de credința lor.

Industria ”de spălare a creierului” din China este controlată de stat și dirijată politic. În acest proces sunt implicați oficialii de la toate nivelurile, de la eșaloanele puterii de vârf până la cele mai joase niveluri județene și comunale. Chiar dacă ”spălarea creierului” practicanților Falun Gong se realizează și în centrele de detenție, închisori și lagăre de muncă forțată, în acest articol ne vom concentra atenţia doar pe ”centrele de spălare al creierului”.

”Clienții” (este mai potrivit să îi numim ”victime”) acestor centre sunt prizonierii de conștiință și practicanții Falun Gong. Sursa și mecanismele de finanțare ale acestei industrii merg în paralel cu alte industrii ale sectorului public.

Resursele financiare principale ce alimentează industria ”de spălare a creierului” includ: credite guvernamentale (in principal sub forma investițiilor în construcții); bonusuri obținute de la stat, condiţionate de numărul de practicanți ”transformați”; bani obţinuţi din ”taxele pentru educare” plătite de angajatorii practicanţilor; bani obţinuţi din răscumpărările plătite de practicanţi şi familiile acestora. Unele sume de bani se duc direct în contul angajaților centrelor, ocolind bugetul centrelor ”de spălare al creierului”.

După estimările noastre, în perioada 1999-2013, conducerea Chinei a investit aproximativ 1,18 miliarde de yuani în construirea centrelor de ”spălare a creierului”, și a plătit 226 de milioane de yuani, sub formă de bonusuri, angajaților centrelor, pentru forţarea practicanților Falun Gong să se dezică de credința lor. (Notă: în ultimii ani un dolar american valora circa 6 yuani, în timp ce, cu zece ani în urmă, valora aproximativ 8 yuani).

Pentru fiecare practicant angajat, deținut în ”centrul de spălare a creierului”, angajatorul său este obligat să plătească lunar centrului, în medie, o taxă de 20.000 de yuani, reprezentând: ”taxa pentru educare” (9.450 de yuani per practicant) și ”taxa de însoțitor” (10.800 yuani pentru cei doi însoţitori ai fiecărui practicant, 5.400 yuani de însoţitor). Sumele obţinute în acest fel se ridică la 3,37 miliarde de yuani în ultimii 15 ani.

Mai mult de atât, centrele refuză să elibereze practicanţii dacă familiile acestora nu plătesc centrului o răscumpărare de 7.000 de yuani, în medie, de persoană. Luând în considerare că, estimativ, 131.000 de practicanți au fost închiși în centrele de ”spălare a creierului”, centrele au luat de la practicanții Falun Gong și de la rudele lor aproximativ 95 de milioane de yuani.

Încă de la începutul persecuției, centrele ”de spălare a creieruui” au fost o sursă importantă de venit pentru oficiali, angajați ai poliției ori ai altor sisteme de securitate, precum ”Biroul 610”, o organizaţie tip Gestapo, creată special pentru a coordona persecuția împotriva practicanțior Falun Gong.

Încurajați de politica conducerii Chinei, oficialii centrelor ”de spălare a creierului” urmăresc să facă avere în timpul serviciului. Directorul centrului de obicei acumulează zeci de milioane de yuani din venituri ”din umbră”.

Întreaga informaţie folosită pentru estimările redate mai sus, este luată din articolele publicate pe site-ul Minghui.org. Datorită puternicei blocade informaționale a Chinei, aceste date sunt aproximative și pot reflecta doar o fracţiune din imaginea completă.

O industrie condusă politic

Încă de la începutul persecuției, conducerea chineză a stabilit cea mai importantă sarcină în ”războiul împotriva Falun Gong” ca fiind ”transformarea practicanților Falun Gong” ceea ce înseamnă forțarea practicanților să renunţe la practică prin ”spălarea creierului” și prin tortură.

Pe 24 august 1999, la o lună după începerea persecuției, Biroul General al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (Partidul / PCC) și Biroul General al Consiliului de Stat al Chinei au publicat o circulară prin intermediul agenției de știri Xinhua, potrivit căreia: ”Transformarea practicanților Falun Gong este un factor esențial pentru stabilirea rezultatului în războiul contra Falun Gong”. Centrele de ”spălare a creierului” au fost planificate și construite special pentru realizarea ”transformării”.

Această politică a fost activ pusă în aplicare de câteva departamente de stat. De exemplu, în timpul conferinței naționale a șefilor birourilor judiciare de la nivel provincial, ce a avut loc în perioada 16–18 ianuarie 2001, ministrul de atunci al Justiției, Zhang Fusen, le-a cerut birourilor judiciare locale să privească ”transformarea practicanților Falun Gong” ca pe un ordin.

Pe 25 apriie 2001, Departamentul Organizațional al Comitetului Central al PCC a trimis departamentelor sale locale, instrucțiuni pentru ”războiul împotriva Falun Gong”. Aceste instrucțiuni erau compuse din trei documente ce conțineau experiențe privind ”transformarea practicanților Falun Gong”, astfel cum au fost rezumate de Lagărul de muncă forțată Masanjia din Provincia Liaoning, de biroul lagărelor de muncă din Beijing și de comitetul PCC din orașul Qitaihe, Provincia Heilongjiang.

Abordarea folosită în centrele de ”spălare a creierului” a fost pentru prima dată dezvoltată de către angajații forțelor de ordine din districtul Xigang, orașul Dalian, provincia Liaoning, și includea crearea ”școlilor de educare juridică” - (denumirea oficială pentru ”centrele de spălare a creierului”) și ”administrarea şi transformarea în detenţie”.

Urmând modelul din districtul Xigang al orașului Dalian, Beijingul a inițiat cu ajutorul guvernului central, crearea a unui ”Centru de pregătire juridică”. Sarcina sa era de a-i pregăti pe oficialii locali de la structurile guvernamentale din toată țara în însușirea tehnicilor ”de spălare a creierului” pentru transformarea practicanților Falun Gong.

Guvernul central și comitetul PCC din Beijing au început la scurt timp să promoveze activ sistemul centrelor de spălare a creierului, drept model pentru ”transformarea” practicanților Falun Gong. Iar structurile guvernamentale locale de la fiecare nivel au primit ordin să înfiinţeze aceste centre.

Structurile guvernamentale locale urmează politica conducerii centrale

Fiind sub conducerea Partidului, structurile guvernamentale locale au dezvoltat diferite metode de ”transformare” a practicanților Falun Gong.

De exemplu, comitetul PCC din Regiunea Autonomă Ningxia Hui, a fixat o regulă conform căreia la fiecare nivel al guvernelor locale şi al interprinderilor de stat, conducătorii acestora sunt răspunzători de ”transformarea” practicanților Falun Gong ce erau consideraţi persoane cheie şi care lucrau în acea organizație, iar membrii obișnuiți de Partid sunt răspunzători de ”transformarea” altor practicanți.

Conducerea municipală a districtului Hexi din orașul Tianjin a obligat comitetul local, secțiile de poliție și patronii ce aveau angajați practicanți Falun Gong să îi urmărească pe practicanți în scopul ”transformării”. Aceste trei organizații au fost obligate să semneze un contract în care le erau prevăzute sarcinile.

Pentru a angrena comitetul local și angajatorii din districtul Xiaguan al orașului Nanjing să participe la ”transformarea” practicanților Falun Gong, conducerea municipală a cerut fiecărui angajator și fiecărui director de comitet local să contribuie cu garanţii anuale de câte 200de yuani, respectiv 100 de yuani.

La finalul anului, dacă rata de transformare a practicanților era îndeplinită, administrația districtuală returna sumele reţinute drept garanţie și îi recompensa cu bonusuri pe cei care s-au ”remarcat”. Dar dacă norma nu era îndeplinită, pe lângă pierderea sumele reţinute drept garanţie și a bonusurilor, ”vinovații” erau sancționați disciplinar de către structurile ierarhice superioare.

În calitate de unităţi operaţionale care supravegheau centrele de spălare a creierului, ”birourile 610” locale și Comitetele pentru Afaceri Politice şi Legislative ale PCC dirijau poliţia să aresteze practicanții Falu Gong.

De exemplu, Gu Songhai, șeful adjunct al ”Biroului 610” din Provincia Heliongjiang, a condus şi supravegheat centrele de spălare a creierului din multe orașe, precum: Wuchang, Jiansanjiang, Qitaihe, Hegang, Yichun, Mishan, Jixi, Shuangyashan, Daqing, Mudanjiang, Qiqihar și Harbin. Dacă un anumit centru de spălare a creierului avea un număr redus de deținuți, dădea ordin ”birourilor 610” locale să aresteze practicanți Falun Gong, pentru a umple centrele.

”Biroul 610” care conduce centrul ”de spălare a creierului” din orașul Guiyang, provincia Guizhou, a obligat angajatorii și comitetele locale ca la începutul fiecărui an să întocmească liste cu persoane care continuă să practice Falun Gong. Pe baza acestor date, ”biroul 610” le cere să-i trimită pe practicanți în centrul ”de spălare a creierului”.

Evaluarile anuale de performanţă ale acestor angajatori şi comitete locale sunt strâns legate de ”transformarea” practicanților Falun Gong, alți indicatori ai performanței fiind pe plan secundar. Același lucru se întâmplă și cu primele anuale pe care le primeşte personalul lor. Pentru fiecare practicant transformat, personalul primeşte un bonus. Această politică stimulează aceste unităţi să trimită cât mai mulți practicanți în centrele ”de spălare a creierului”.

Fiecare sesiune din Centrul de spălarea a creierului de pe muntele Luotai, orașul Fushun, provincia Liaoning, începe cu ordinele de arestare a practicanţilor, date de Biroul 610 provincial şi de Comitetul pentru Afaceri Politice şi Legislative al PCC, către birourile 610 locale din orașele învecinate. La rândul lor, birourile 610 locale forţează secţiile de poliţie şi angajatorii care au angajaţi practicanţi Falun Gong să aresteze practicanții.

O secție de poliție din Fushun, care nu a reușit să îndeplinească norma de arestări și rețineri ale practicanților Falun Gong în centrele de ”spălare a creierului”, a angajat civili nepracticanţi să se înregistreze la centru, în schimbul sumei de 20 de yuani pe zi. Acești oameni au fost plătiți pentru a se preface că sunt practicanți Falun Gong și semnau declarația ”de renunțare la practică” în centrele ”de spălare a creierului”. Astfel, se îndeplinea norma ”transformărilor” care era fixată de conducere.

Mulți angajatori au refuzat să urmeze această politică. Drept reacţie, ”Biroul 610” a ameninţat cu concedierea tuturor angajaţilor acestora.

Anvergura industriei: miliarde de yuani

Din cauza blocadei informaționale din China este imposibil de stabilit cât de mult a investit regimul în centrele ”de spălare a creierului” şi cât de mulţi bani au făcut oficialii de pe urma centrelor ”de spălare a creierului”. Putem face doar o analiză aproximativă bazată pe informaţiile publicate.

Investiții în construcția centrelor ”de spălare a creierului”: 1,15 miliarde de yuani

Există două mari surse de investiții guvernamentale în ”centrele de spălare a creierului”: alocare de fonduri pentru construcția centrelor și alocare de fonduri pentru costurile zilnice de administrare a centrelor. Costul cheltuielilor zilnice de administrare a centrelor se raportează la numărul total de angajați și la alte cheltuieli. Informațiile despre astfel de costuri sunt extrem de limitate. De aceea vom discuta doar despre volumul costurilor din sfera construcţiilor ce constituie partea cea mai importantă de fonduri alocate pentru centre.

Centrele ”de splălare a creierului” reprezintă o parte dintr-un sistem ierarhic care străbate toate nivelurile puterii din China, de sus până jos. Fiecare provincie are câte un centru „de spălare a creierului” de nivel provincial, precum Centrul Xinjin din Provincia Sichuan și Centrul de educare juridică Hubei din Provincia Hubei. La nivelul fiecărui de oraș-prefectură și la nivel de județ există de asemenea centre ”de spălare a creierului” care funcționează permanent. (Notă: orașele-prefectură din China se plasează sub nivelul provincial și peste nivelul de județ sau oraș.)

La nivel de oraş există numeroase centre ad hoc care funcţionează temporar şi care se înființează la nevoie și se desființează după una sau două sesiuni de ”spălare a creierului”. În analiza noastră, am omis astfel de centre temporare și am luat în calcul doar centrele care funcționează permanent.

În Tabelul nr. 1 sunt prezentate câteva exemple de investiții guvernamentale în construcția centrelor ”de spălare a creierului”. În medie, costul pentru construirea unui centru de nivel provincial este de 19,82 milioane de y, uani; costul pentru construirea unui centru la nivel de oraş prefectură este de 1,75 milioane de yuani; costul pentru construirea unui centru la nivel de județ este de 0,4 milioane de yuani.

Tabelul nr. 1: Costul centrelor ”de spălare a creierului” (1999-2013)

Tabel nr. 1

Sursa: Mighui.org

Din punct de vedere administrativ, China include 31 de provincii, 324 de oraşe prefectură și 2.855 de județe. Nu toate judeţele au propriul centru de ”spălare a creierului”, dar trebuie subliniat faptul că există cel puțin un centru permanent în fiecare provincie și în fiecare oraş prefectură. Bazându-ne pe aceste date, costul total al construcţiei centrelor de ”spălare a creierului” din China este estimat la:

31x19,8 milioane + 324x1,75milioane = 1,18 miliarde yuani

Aceasta este o cifră minimă a costului deoarece costurile construcţiei centrelor de la nivel de judeţ și de la nivel de oraș nu au fost luate în calcul.

Suma totală investită în industria de ”spălare a creierului”: 3,69 miliarde de yuani

Pe lângă fondurile pentru construcții, centrele de ”spălare a creierului” au trei surse majore de venituri suplimentare: recompense de la stat (bonusuri) pentru ”transformarea” practicanților; sumele provenite din taxa pentru educare, care este plătită de angajatorii practicanților; și sumele provenite din răscumpărări, care sunt plătite de către practicanți și de rudele lor. Unele fonduri ajung direct în conturile personale ale angajaților centrelor, ocolind bugetul centrelor ”de spălare a creierului”.

Suma totală dată de statul chinez pentru așa-numitele ”bonusuri” poate fi calculată înmulţind suma de bani plătită drept răsplată pentru transformarea unui practicant cu numărul practicanților care au fost forțați să se dezică de practică. Numărul practicanților care au fost forțați să se dezică de practică este dedus luând în calcul numărul total de practicanți închiși în centrele ”de spălare a creierului” și ”indicele de reușită” privind ”transformarea”.

Suma  totală plătită pentru”educare” depinde de numărul total de practicanți deținuți în centre, de durata de detenție și sumele de bani lunare plătite de către angajatori.

Suma totală obţinută din răscumpărări se calculează pornind de la numărul total de practicanți închiși în centre, și luând apoi în considerare ”tariful” pentru eliberarea unui practicant, achitat de fiecare practicant (sau de rudele acestuia).

De aceea, informaţia cheie pentru a putea estima sumele de mai sus este reprezentată de numărul total de practicanţi care au fost trimişi în centre în perioada la care se referă studiul nostru: 1999-2013. Este dificil sau chiar imposibil să estimăm cifra exactă de practicanți deținuți în centrele de spălare a creierului. Cu toate acestea, datele statistice publicate oferă un număr aproximativ.

Tabelul nr. 2 conține informaţii colectate din câteva regiuni din China în care a fost disponibil numărul de practicanţi deţinuţi în centrele de detenţie într-o anumită perioadă de timp. Pentru a determina numărul total de deținuți, numărul de deținuți din centrele de spălare a creierului de la fiecare nivel a fost înmulţit cu numărul centrelor de la fiecare nivel.

La nivel de oraş prefectură, numărul de deținuți practicanți dintr-un singur centru de ”spălare a creierului” variază între 57 și 1.464 de persoane, rezultând o medie de 383 de deținuți pentru un singur centru în perioada 1999-2013. Este posibil ca acest număr să fie unul mult subestimat pentru că numărul mediu de deținuți dintr-un centru înfiinţat la nivel de orăşel/district şi dintr-un centru înfiinţat la nivel de judeţ/oraş din judeţ este de 177 respectiv 26 de practicanți. Pe lângă aceasta, trebuie menţionat că fiecare oraş prefectură conţine zeci de orașe, districte şi județe. De exemplu, provincia Guangdong conține 21 de oraşe prefectură și fiecare oraș prefectură conţine în medie 2,6 districte, 54,5 orășele și 3,2 judeţe/orașe de județ.

Tabelul nr. 2: Numărul de deținuți Falun Gong din centrele de ”spălare a creierului” (1999-2013)

Tabel nr. 2

Sursa: Minghui.org

Numărul deţinuţilor la nivel provincial este disponibil doar pentru provincia Guangxi, fiind de 221 de practicanţi între anii 1999 și 2013. Este evident că dacă folosim această cifră ca număr mediu de deţinuţi în cazul fiecărei provincii, aceasta ar conduce la o estimare considerabil redusă a numărului de practicanţi deţinuţi în centre. Totuşi, până vom fi în măsură să obţinem mai multe date, suntem nevoiţi să folosim cifra deţinuţilor din provincia Guangxi.

Pentru că numărul centrelor de ”spălare a creierului” de la nivel de judeţ și mai jos nu este cunoscut, vom exclude deținuții din aceste centre, chiar dacă formează o parte considerabilă din suma totală a deținuților.

Cumulând informațiile din tabelul 1 și 2, am estimat numărul de practicanți deținuți în centrele de ”spălare a creierului” de la nivel provincial și de prefectură, ca fiind:

31 x 221 + 324 x 383 = 131.000 între anii 1999 și 2013

Tabelul nr. 3: Principalele surse de venit ale centrelor de ”spălare a creierului” (1999-2013)

Tabel nr. 3

Sursa: Minghui.org

În Tabelul nr. 3 am trecut suma totală care circulă în sistemul de ”spălare a creierului”. Calculele detaliate privind costul lunar pentru o singură persoană pot fi găsite în tabelele 4-6, care vor fi publicate în următoarele articole pe această temă.

Am estimat venitul provenit din recompense de la stat la 226 de milioane de yuani; venitul provenit din taxa pentru educare la 3,37 miliarde de yuani; iar venitul din răscumpărări la 95 de milioane de yuani. Veniturile se raportează la toți deținuții şi cuprind perioada 1999-2013.

Toate acestea însumează în total 3,69 miliarde de yuani. Dorim încă o dată să subliniem că este probabil ca aceste sume să fie subestimate, din cauza motivelor enumerate anterior.

Acest articol este prima parte dintr-o serie de patru articole.

Partea 2

 Referințele din chineză și engleză:

[1] 廊坊洗脑班迫害法轮功学员事实(四)

[2] 河北省会洗脑班的罪恶

[3] 湖南省长沙市捞刀河洗脑中心犯罪事实

[4] Exposing the Evil of the Luotai Villa Provincial Brainwashing Center in Fushun City, Liaoning Province (Photos)

[5] 曝光湖北省洗脑班犯罪流程

[6] 再度关注四川成都新津洗脑班

[7] Investigative Report on Large Amounts of Chinese Government's Capital Spent on Persecution of Falun Gong Practitioners(1)

[8] Latest News from China - 12/21/2002

[9] Facts about the Hongweixing Brainwashing Center in Daqing City: Two Million Yuan Used to Persecute the Innocent

[10] 沈阳张士洗脑班强制洗脑内幕

[11] 遭湖南怀化洗脑班药物迫害 三名法轮功学员离世

[12] 武汉洗脑班对老年大法弟子的迫害

[13] Latest News from China--1/17/2005

[14] 红魔为祸广西

[15] 甘肃省兰州市十四年迫害综述(上)

[16] 保定邪党迫害法轮功十年罪行录(2)

[17] 残酷迫害法轮功 河北涿州市邪党十四年罪行录

[18] 兴安血泪(一)黑龙江伊春北部地区法轮功学员十三年被迫害综述

[19] 云南省红河州法轮功学员被迫害纪实

[20] 中共迫害阜平法轮功学员十四年综述(上)

[21] 湖北石首市法轮功学员受迫害综述

[22] 唐山市丰润区政法委、610迫害大法弟子事实

[23] 兴安血泪(四)伊春市金山屯区法轮功学员十三年被迫害综述

[24] 吉林市经济技术开发区迫害综述

[25] 武汉硚口区法轮功学员被迫害综述


----------------

Pentru a fi la curent și alături de noi în demascarea și oprirea persecuției din China, dați LIKE la pagina noastră de Facebook mai jos. Apreciem!

Sursă http://en.minghui.org/html/articles/2014/7/16/2065.html

IA ATITUDINE

În Focus

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la

0753 537 206 (Bogdan)
sau la falungong.info@gmail.com