Asociaţia Falun Dafa din Moldova persecutată de către socialişti cu ajutorul judecătorilor care își vând conștiința

21/04/2014 Procese
de corespondent Moldova

În luna decembrie 2013, consilierul municipal și președintele Asociaţiei Obştești ,,Asociaţia pentru protecţia drepturilor invalizilor şi veteranilor Echitate”, Hrenova Elena, fostă comunistă și actuală socialistă, a chemat în instanță Asociațiile Falun Dafa și Falun Gong, sub pretextul că emblema școlii chinezești de auto-îmbunătățire după principiile adevăr, compasiune și toleranță ar avea o conotație extremistă și ca urmare activitatea Asociațiilor urmând a fi dizolvată.

Deși Asociația Obștească „Falun Dafa” din R. Moldova dispune de o hotărâre definitivă din anul 2010, prin care se constată că emblema Falun nu este extremistă, pe 20.01.2014, judecătorul Judecătoriei Buiucani, actualul președinte al instanței D. Dulghieru a primit, „în regim de urgență”, o altă hotărâre diametral opusă, obligând Ministerul Justiției să introducă simbolul în Registrul Materialelor cu Caracter Extremist.

Pe data de 02.04.2014, completul de judecată compus din V. Pruteanu, A. Minciună și Iu. Cimpoi a respins apelurile depuse de Asociațiile Falun Dafa și Falun Gong și de către Ministerul Justiției, menținând în vigoare hotărârea judecătorului D. Dulghieru.

Deși mai există posibilitatea de a depune recurs la Curtea Supremă de Justiție, decizia Curții de Apel este definitivă, aceasta dacă ar fi să fie executată, ar pune în pericol real activitatea Asociației Falun Dafa.

Pe data de 03.04.2014 sub președenția judecătorului judecătoriei comerciale de circumscripție V. Orîndaș a avut loc prima ședință de judecată privind dizolvarea asociaţiilor sub pretextul că ar exercita activitate extremistă. Procesul a fost intentat tot de Asociaţia ”Echitate”, următoarea ședință fiind stabilită pentru 07.05.2014, acordând posibilitate Asociației Falun Dafa să studieze pretențiile și să prezinte probe în apărarea sa. Dar nu a fost să fie.

La 10.04.2014 judecătorul aceleeași instanțe Gh. Munteanu a decis să accepte cererea socialistei El. Hrenova de a accelera examinarea cauzei. Ședința urgentată a fost numită pentru 18.04.2014, unde în lipsa repr. Asociațiilor Falun Dafa și Falun Gong și a probelor, ”în regim super accelerat”, V. Orîndaș a pronunțat hotărîrea de a dizolva ambele asociații obștești.

Aici mai avem calea apelului și recursului, dar după cele întâmplate într-un mod atât de rapid și insistent, mai mult ne este frică de faptul că alți judecători urmează să-și vândă conștiința, decât de soluția care o vor primi.

Dat fiind că ne aflăm în fața unor încălcări grave a sistemului de justiție ce nu are precedent în R. Moldova, noi suntem convinși că un asemenea abuz se poate face doar datorită unei presiuni enorme exercitate de către Partidul Comunist Chinez (PCC) prin înțelegere cu superiorii judecătorilor, care la rândul său mai sunt influiențați și de politicieni. Datorită volumului mare de lucru, dosarele justițiabililor zac în instanțele de judecată cu anii, în cazul dat însă, începând cu 13.12.2013 până în 18.04.2014 s-au examinat două dosare cu viteza luminii, fără înregistrarea audio a ședințelor de judecată, fără respectarea legislației procesual-civile. Oare cui este nevoie de raportat ”succesul” atât de rapid?

Astfel de tentative din partea admbasadelor chineze au avut loc în multe țări, iar acum au încercat și în Moldova și cu regret le-a reușit să își extindă persecuția ilegală asupra școlii și discipolilor Falun Gong. Această persecuție este una aberantă și sortită eșecului. Nici o hotărâre judecătorească nu ne poate face să credem că principiile școlii adevăr, compasiune și toleranță pe care le urmăm, nu ar fi bune!

PCC nu respectă nici măcar propria Constituție, deoarece dreptul la credință și asociere este, formal cel puțin, garantat și în Constituția Chineză. Presiunile pe care le exercită în țările străine încearcă impunerea încălcării legislației naționale, ceea ce în mod natural un stat suveran și de drept nu poate admite. De asemenea credem în continuare că nicio țară nu consideră ca fiind oportună să fie condusă de principiile PCC și mizăm pe faptul că hotărârile judecătorești menționate aparțin unor indivizi aparte, iar țara noastră își va menține cursul european. Asociațiile Falun Dafa și Falun Gong cerând de urgență intervenția și ajutorul comunității internaționale.

Asociaţia „Integrium” a făcut o declaraţie prin care se adresează Delegaţiei Uniunii Europene în R. Moldova pentru restabilirea drepturilor membrilor A.O. „Falun Dafa” şi își anunță intenția de a picheta instanţele judecătoreşti superioare. Asociaţia se declară profund îngrijorată de ultimele acţiuni întreprinse de instanţele judecătoreşti, care limitează drepturile fundamentale (dreptul de asociere) şi ofensează public membrii A.O. „Falun Dafa”.

Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (CEDO) stipulează în art. 11 că „orice persoană are dreptul la libertate de întrunire paşnică şi la libertate de asociere, inclusiv a constitui cu alţii sindicate/asociaţii şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale”, astfel, acest drept fundamental de asociere nu poate fi limitat de către alte asociaţii sau instanţe naţionale, fie internaţionale sub niciun pretext şi sub nicio formă.

IA ATITUDINE

În Focus

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la

0753 537 206 (Bogdan)
sau la falungong.info@gmail.com